முகப்பு
வரவுசெலவுத் திட்ட சிறப்பம்சம்கள்
இலங்கை பற்றிய சுருக்கக் குறிப்புகள்
MoF links

Budget 2023

இலங்கை பற்றிய சுருக்கக் குறிப்புகள்

Demographics

The population of Sri Lanka is roughly 21.7 million with annual population growth rate of 1.14%

Geography

  • Coordinates: 7°N 81°E
  • Area: 65,612 sq km
  • Coastline: 1340 km
  • Largest City: Colombo

An island southeast of the Indian subcontinent, Sri Lanka is strategically located close to major shipping lanes.

Education

Literacy rate

Youth literacy rate

Health

Life Expectancy (Years)

Male

Female

Transport

Km of paved roads

Tourist

Fastest growing cities

Travel

Top country to travel lonely planet

பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள்

   GDP Rate

2022 Q1

CSE Performance ASPI

28 November 2022

Inflation

Month

Point to Point

Annual Average

Exchange Rate  

(28 November 2022)
CurrencyBuyingSelling
USD0LKR0LKR
GBP0LKR0LKR
Year / MonthAmount / LKR Bn
Governement Revenue & GrantJan-Apr 2022631
Government ExpenditureJan-Apr 20221155
Overall Budget DeficitJan-Apr 2022-524