“හරිත දැයක්” ජාතික ගෙවතු වගා සංග්‍රාමයට මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්වෙයි.

“හරිත දැයක්” ජාතික ගෙවතු වගා සංග්‍රාමයට සමගාමීව මුදල් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය තුළ පැළ සිටුවීමේ සහ බීජ පැකට් බෙදා හැරීමේ වැඩසටහන අද (29) පෙරවරු 9.18ට යෙදුණු සුබ මොහොතින් මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.